กิจกรรมดีๆ จากหมวดนกน้อย นกสีฟ้า

โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 จ.ปทุมธานี

นกน้อย-นกสีฟ้า 
รวมพลังจิตอาสาทำความดี ปี 3 จัดกิจกรรม “หนังสือนิทานเพื่อน้อง” นกน้อย&นกสีฟ้า 1 คน ส่งต่อหนังสือนิทาน 1 เล่ม 
🐦ฝึกให้นกสีฟ้ารู้จักแบ่งปัน & ทำความดี ปฏิบัติตามคำขวัญของนกสีฟ้า 
 เชิญพี่น้อง บ.พ.และผู้สนใจร่วมส่งต่อหนังสือนิทานเพื่อน้อง
😊รับเป็นหนังสือนิทานเท่านั้นนะคะ