ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ดร. คุณหญิงกนก สามเสน วิล สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

Scroll to Top