ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2560

ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2560  ในวันเสาร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2561                  ณ สำนักงานใหญ่  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร