ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “คิดบวกเพื่อความสุขใจ” ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ