สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิธ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย นางแจ่มจันทร์ ทองเสริม นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์จังหวัด ผู้ฝึก หัวหน้าหมวด สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และเจ้าหน้าที่พนักงาน