น้องนิ่ม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ สมาชิกกลุ่มสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เล่าว่า…

ลือให้แซ่ดวันนี้…แอดจะชวนทุกคนไปรู้จักกับกิจกรรมของเหล่าเยาวชนที่อยากบอกให้ทุกคน “กินเปลี่ยนโลก” กันจ้าาา จะเป็นยังไง…ไปฟังกัน 
^_^
น้องนิ่ม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์ สมาชิกกลุ่มสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เล่าว่า
“เข้ามาร่วมโครงการ ‘กินเปลี่ยนโลก’ เพราะมีความสนใจในเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว คิดว่าถ้ากินดีจะสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บไปด้วย และก็ได้เรียนรู้ด้วยว่ามีอาหารหลายอย่างมีสารพิษปนเปื้อนอยู่มากมาย เช่น ไส้กรอก มีสารบอแรกซ์ปนเปื้อน หากกินมากไป ทำให้เจ็บท้อง พอเราได้รู้แบบนี้แล้ว…จึงเกิดกิจกรรมตรวจหาสารพิษในอาหาร เช่น สารบอแรกซ์ และฟอร์มาลีน โดยมีนักเรียนในกลุ่ม และครูให้คำแนะนำ เพื่อให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกิน ทั้งยังขอความร่วมมือร้านค้าในโรงเรียน ให้งดขายอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทุกคนเปลี่ยนแปลงการกินได้ นิ่มเองก็เชื่อว่าโลกของเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน เพราะสารพิษที่อันตรายจะถูกใช้น้อยลง”
สนใจกิจกรรมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สามารถไปตามได้ที่
https://bit.ly/37at93n
#เรื่องเล่าสำนัก6#ลือให้แซ่ด
#สำนักสร้างสรรค์โอกาส#สสส.

Scroll to Top