ภาพกิจกรรมงานอบรบ บพ. ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – ใหญ่ จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมงานอบรบ บพ. ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – ใหญ่ จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – ใหญ่ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2566

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ อำเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์ ค่ะ

ขอขอบคุณภาพบรรยากาศวันอบรมจาก อาจารย์จุไรรัตน์ ไชยหาญ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ะ

Scroll to Top