คณะกรรมการอำนวยการ เป็นตัวแทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมยินดีกับ​ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ประธานฝ่ายการฝึก ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งประเทศไทย​ประจำปี​2562​ จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ​โงแรมมิราเคิลแกรนด์​ กรุงเทพฯ