โรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมวันรำลึก สามารถดาวน์โหลดวิธีการจัดกิจกรรมวันรำลึกประจำปี 2563 ได้แล้วนะคะ รูปแบบและอุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ