อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง-รุ่นใหญ่

ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.61

ขณะนี้ที่สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กำลังฝึกอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง-รุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.61 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน หญิง 46 คน ชาย 2 คน จาก 16 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สุราษฏร์ธานี พังงา ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ กทม. สมุทรปราการ มุกดาหาร สระบุรี  สุโขทัย และนครราชสีมา

โดยมีนางละวิม เอกมาตฤกูล เป็นผู้อำนวยการฝึก