ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจ อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ ร่วมอบรมในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 022-2453599 , 02-2450242 ต่อ 12,31