โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญกับคนชรา ณ บ้านวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่26 กันยายน ที่ผ่านมา

Scroll to Top