เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้น ม.4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหารราช จ.อุบลราชธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เก็บรักษ์” ร่วมกับคุณโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนร่วมกันเก็บขยะที่อยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง และต้องการให้ประเทศไทยพ้นจะลิสต์ 1 ใน 10 ประเทศที่สร้างขยะมากที่สุดในโลก

และในกิจกรรมครั้งนี้สมาชิกบพ. ได้นำเสนอโครงการบำเพ็ญสาธารณะ รวม 40 โครงการที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วจากการเข้าค่ายทำโครงการผ่านไปตั้งแต่ กรกฏาคมที่ผ่านมา
#ขอเชิญชวนสมาชิกบพทั่วประเทศร่วมกันรณรงค์การเก็บขยะเพื่อลดปริมาณขยะ
#รณรงค์การใช้ถุงผ้าหรือลดปริมาณพลาสติก
#ทำความดีอย่างน้อยวันละ1ครั้ง
#ร่วมทำดีเริ่มที่ตัวเรา
#BeTheChange
#WeChangeTheWorld