พฤศจิกายน 2019

การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ …

การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี Read More »

ยินดีกับ​ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งประเทศไทย​ประจำปี​2562​

คณะกรรมการอำนวยการ เป็นตัวแทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่ง …

ยินดีกับ​ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งประเทศไทย​ประจำปี​2562​ Read More »

Scroll to Top