ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์

                ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในจังหวัด พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ตาก น่าน และจังหวัดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหัวหน้าหมวดรุ่นนกน้อย – นกสีฟ้า ,รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ ในวันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก