ขอเชิญเข้าร่วมค่าย Charnwood 2019 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมค่าย Charnwood 2019

ณ ประเทศสหราชอาณาจักร Englang ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

 

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ท่านใดสนใจ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://charnwood.org/

หรือติดต่อสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Scroll to Top