ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธร ชั้น ม.2 จำนวน 192 คน และหัวหน้าหมวด 20 คน ร่วมเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กิจกรรมผจญภัย การอยู่ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะถั่วงอกคอนโด การทำปุ๋ยจุลทรีย์สังเคราะห์แสง คิดเมนูอาหารและประกอบอาหารเอง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ ศุูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-146011 หรือ 081 0488167 คุณสุริยา (หัวหน้าศูนย์ฝึก) 090 9461994 คุณสุวรีย์ (รองหัวหน้าศูนย์ฝึก)