เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 / ตัวแทนจากเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ และเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าพบ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอสถานการณ์การพนันฟุตบอลซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ และสื่อสนับสนุนต่าง ๆ ที่เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และภาคีเครือข่ายได้สร้างสรรค์และผลิตขึ้น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้แพร่ภาพออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 หรือ EURO 2020 ในประเทศไทย ในช่วงการถ่ายทอดสดการแข่งขัน รวมถึงในช่วงข่าวกีฬา และช่วงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การพนันทายผลฟุตบอล ในช่วงการแข่งขันฟุตบอล EURO 2020 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564