พิธีการมอบเข็มและปฏิญาณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 

          วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561  คณะครูและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ                     จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกันประกอบพิธีการปฏิญาณตน  มอบเข็มปฏิญาณ  และกิจกรรม Thinking  Day