มัคคุเทศก์เมืองบางยาง โรงเรียนนครไทย โดยสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์

มัคคุเทศก์เมืองบางยาง โรงเรียนนครไทย โดยสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์อำเภอนครไทย กับนักปั่นชมเมืองนครไทย ในกิจกรรมปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระนครไทย ครั้งท่ี2 ปั่นวัดใจได้ทำบุญ 25 กุมภาพันธ์ 2561