20062014198-10-10-2013 4-29-03 PM_746101

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกภาคเหนือ

เลขที่ 189/3 ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร. +66 53 274 -125, 275-995     แฟ็กซ์. +66 53 274-125

เชียงใหม่ (2)IMGP4928IMGP8718OLYMPUS DIGITAL CAMERAM3365E-4503