สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

20062014198-10-10-2013 4-29-03 PM_746101

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 5/1-2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. + 66 2245 -3599 , 2245-0641 ,  2246- 4324  แฟ็กซ์. + 66 2246-4699

E-mail: ggat.thailand@gmail.com

กรุงเทพฯ (1)

 

Scroll to Top