สมัครสมาชิก Membership

ท่านสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิกได้ในกล่องข้อความนี้

หากทางสมาคมได้รับข้อมูลแล้วจะติดต่อกลับไปในขั้นตอนการชำระค่าสมาชิกรายปี หรือตลอดชีพในขั้นตอนต่อไป

คุณสมบัติของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกรายปี 50.-

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกตลอดชีพ 500.- บาท

หากทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วทางสมาคมจะจัดส่งบัตรสมาชิคและสิทธิพิเศษอื่นๆของการเป็นสมาชิกให้ท่าน

ขอบพระคุณค่ะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2245-0242, 0-2245-3599, 0-2245-0641 โทรสาร 0-2246-4699

E-mail: ggat.thailand@gmail.com

    Scroll to Top