☘สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมใน “โครงการ บ.พ.รวมพลัง ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ แบบ New Normal” 📣เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วทำภารกิจตามที่กำหนด 👉เผยแพร่ผลงานในสื่อออนไลน์ โดยติดแฮทแท็ก #GGATFightCovid19#GGATNewNormal และส่งผลงานทาง inbox Page facebook “GirlGuidesthailand” สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมละ 1 ใบ และสำหรับโรงเรียนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรในนามโรงเรียนอีก 1 ใบ 👉โรงเรียนสามารถนำกิจกรรมไปบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ❤กิจกรรมรู้เท่าทัน ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด – 19 https://forms.gle/XzNkcwL9Ddecpmqt5🍽กิจกรรมฉลาดบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี และสังคมที่ดี https://forms.gle/YgzcMt89vyNg2sf76🌍กิจกรรม Climate action ภารกิจพิชิตโรคร้อน https://forms.gle/JpCo2s4Gw58wZaQL9⌛กิจกรรมฉลาดรู้เท่าทัน โลกออนไลน์ Surf Smart https://forms.gle/sTvMxwKSjJjRVMn26