ตามที่มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ จึงขอประกาศปิดบริการ สระว่ายน้ำ และอบสมุนไพร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงตามประกาศกรุงเทพมหานคร