“สอนน้องว่ายน้ำ” ปี 2562

โครงการ บ.พ ไทยสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวสตรี “สอนน้องว่ายน้ำ” ปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำ กิจกรรมดีๆ ที่สำหรับเด็กและเยาวสตรี

📍สมาชิกบ.พ.และนักเรียนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ 
ติดต่อครูตุ๊ก 081-3619129 หรือ 086-9716788 
#LearningByDoing
#ConnectingWithOthers
#สอนน้องว่ายน้ำ2562

Scroll to Top