รายละเอียดการใช้บริการ

ชื่อโครงการ/อาคาร :: หอพักสตรีบำเพ็ญประโยชน์

ประเภท :: หอพัก

ราคา :: 200 – 5,000 บาท

ที่อยู่ :: 5/1-2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ :: 02-2453599, 02-2464224

ห้องพัก ห้องพัก2 ห้องพัก4