influencer ร่วมโพสต์ข้อความ ทำคลิปแสดงจุดยืน ให้ความรู้ ในเรื่องของพนันออนไลน์ เพื่อให้น้องๆ เยาวสมาชิกบ.พ. และเยาวชน มีความตระหนักมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกติดตามสื่อคุณภาพ ที่เลือกนำเสนอ content การรณรงค์ในสังคม นอกจากตัวผู้รับสื่อจะมีวิจารณญาณในการรับชมเพิ่มขึ้นแล้ว เหล่าผู้ผลิตสื่อจะได้มีความตระหนักในการสร้างสื่อที่มีคุณภาพ ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้นด้วยฝากเพื่อนๆ สมาชิก บ.พ. และ เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ช่วยแชร์ต่อนะคะ ในโพสต์มีการเชิญชวนถึงการร่วมแคมเปญของเครือข่ายเราด้วย เรื่องการรณรงค์ลด ละ เลิก พนันออนไลน์ภายใต้แนวคิด “เจ็บเพราะโควิดก็มากพอ… อย่าเจ็บต่อเพราะพนันออนไลน์”ฝากด้วยค่าา 🙏🏻😍https://web.facebook.com/…//m.facebook.com/story.php…