เชิญชวนสมาชิกบ.พ.ร่วมกิจกรรม Join Asia-Pacific Breakout Session@UNECOSOC Youth Forum 2021 on 8 April 2021, 800-930 EST / 2000-2130 GMT+8) ! You may register here: http://bit.ly/ECOSOCYF-AsiaPacificSessionOr watch LIVE here: http://webtv.un.org/…/asia-and-the…/6245180231001Click here for more details :https://asiapacificyouth.net/ecosoc-youth-forum-2021…/#ECOSOCYouthForum2021#AsiaPacificBreakoutSession