📢เชิญชวนสมาชิกบ.พ. ไทยอายุ 13-30 ปี จำนวน 1 กลุ่ม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม)ร่วมกิจกรรม virtual meet-up ในกิจกรรม The Century Event of Girl Scouts of Japan (GSJ) วันที่ 10 ตุลาคม 2564 จัดโดย บ.พ.ประเทศญี่ปุ่นใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ประเด็นพูดคุยมี ดังนี้- เกี่ยวกับประเทศและองค์กรของคุณ- เกี่ยวกับเด็กหญิงในประเทศ (สถานการณ์ ความท้าทายที่ต้องเผชิญ อื่นๆ)- ความเท่าเทียมทางเพศและความไม่เท่าเทียมกันในประเทศ👉หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อเพื่อรับใบสมัครภายในวันที่ 27 พ.ค.2564