เชิญชวนสมาชิก บ.พ.อายุ 14-17 ปี ร่วมกิจกรรม Youth Wave Summit 2021 virtual จัดโดย บ.พ.โปแลนด์ The Polish Scouting & Guiding Association

📢📢เชิญชวนสมาชิก บ.พ.อายุ 14-17 ปี ร่วมกิจกรรม Youth Wave Summit 2021 virtual จัดโดย บ.พ.โปแลนด์ The Polish Scouting & Guiding Association จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2564 👉– โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนร่วมเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงใน ชุมชนท้องถิ่นของตน 👉– เรียนรู้เกี่ยวกับ UN sustainable เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 👉– พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในโลกปัจจุบัน เช่น สภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนร่วมของพลเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของคนหนุ่มสาว👉📣สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพื่อร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก บ.พ.ไทย ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 Youth Wave Summit 2021: https://www.facebook.com/events/306374417775398 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://youthwave.zhp.pl/ และช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย (https://www.facebook.com/youthwave2021)

Scroll to Top