เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนากับ UN Women ในหัวข้อ

📣

the ASEAN Gender Outlook and a Dialogue to promote Gender Equality towards Achieving the SDGs

🍀🍀เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนากับ UN Women ในหัวข้อ 📣 the ASEAN Gender Outlook and a Dialogue to promote Gender Equality towards Achieving the SDGs 🍀🍀ในช่องทางเฟสบุ๊ค Live 🍀🍀วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

Scroll to Top