กินเปลี่ยนโลก : Food for Change

download เอกสาร  กินเปลี่ยนโลก

สำนักงาน สสส. ร่วมกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทำไม ? ต้อง  “กินเปลี่ยนโลก”

          เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของตนเอง

โดยมองย้อนกลับไปที่ ที่มาของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การเลี้ยง การขนส่ง การแปรรูป  และผลที่ตามมาหลังจากที่เรากินเข้าไปแล้ว เช่น ปัญหาสุขภาพ   ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ไปจนถึงความเหลื่อมล้ำและความอยุติธรรมในสังคม

กินอย่างไร ? จึงเปลี่ยนโลกได้

 • กิน เปลี่ยนโรค…. กิน เปลี่ยนรส…. กิน เปลี่ยนร่าง ..
 • กินเพื่อเปลี่ยน…สู่ความหลากหลายทางพันธุกรรม
 • และรักษาระบบนิเวศน์
 • กินเพื่อเปลี่ยน…ความสัมพันธ์ให้เกื้อกูลเท่าเทียม
 • สร้างความเป็นธรรม…ตลอดห่วงโซ่อาหาร
 • กินเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราและโลกของเรา

“กินเปลี่ยนโลก”  กิน… อย่างไร ?

 • กินให้หลากหลาย : กินพืชผัก อาหารพื้นเมือง
 • กินตามฤดูกาล : กินผักที่ไม่รู้จักบ้าง รื้อฟื้นอาหารการกิน มีความรู้เรื่องฤดูกาลของพืชผักชนิดต่างๆ
 • ถามถึงที่มา : อาหารที่เรากินทุกวันมาจากไหน ผลิตอย่างไร         ปรุงรสอย่างไร เอื้อต่อสุขภาพหรือไม่
 • เปลี่ยนมาอุดหนุนเกษตรกรและแม่ค้ารายย่อย : ลดความถี่ในการเข้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต   ช่วยกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นให้มากขึ้น
 • ทำกินเองบ้าง : มีความรู้มากมายอยู่ในครัว ลองทำอาหารสุขภาพกินเองบ้าง
 • ฝึกลิ้นให้รู้รส: ฝึกให้รู้รส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม มาจากไหน จากพืชผักผลไม้หรือสารปรุงรส ฯลฯ

 

เราทำอะไรกันในโครงการนี้

 • อบรมครู และ นร.แกนนำ 3 รุ่น   (เด็ก 5 ครู 2/กลุ่ม x 30 กลุ่ม = 210คน)
 • รุ่น 1 ภาคกลางและภาคใต้ (กทม.สมุทรปราการ กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช 11 ร.ร.= 77 คน)                 รุ่น 2 ภาคเหนือ  (เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก)11 ร.ร. รวม 77 คน)   รุ่น 3 ภาคอีสาน (นครราชสีมา สุรินทร์)
 • เด็กๆ คิดและเขียนโครงการ เสนอสมาคมฯ/ สสส.พิจารณา ปรับโครงการและอนุมัติ
 • สมาคมส่งงบประมาณ เด็กๆดำเนินงานตามโครงการ มีครูเป็นที่ปรึกษา
 • ติดตามงานโดย ผู้ประสานงานจังหวัด/ จัดสัมมนาแกนนำระดับภาค
 • งานที่เหลือคือ จัดงานรวมพล สัมมนาแกนนำระดับประเทศ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียน

   ระหว่าง 16-18 มีนาคม 2560 ณ บพ.กทม.