2019

โครงการ”เรียนรู้เพื่อเท่าทันการพนันและสารพันเรื่องเสี่ยง”

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ในโครงการ

โครงการ”เรียนรู้เพื่อเท่าทันการพนันและสารพันเรื่องเสี่ยง” Read More »

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหารราช จ.อุบลราชธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เก็บรักษ์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา สมาชิกผู้บำเพ็ญประโ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหารราช จ.อุบลราชธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เก็บรักษ์” Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมเพื่อต่อต้านความรุนแรงร่วมกับ GGGS โดยรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ

☘️เชิญร่วมกิจกรรมเพื่อต่อต้านความรุนแรงร่

เชิญร่วมกิจกรรมเพื่อต่อต้านความรุนแรงร่วมกับ GGGS โดยรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ Read More »

Scroll to Top