ตุลาคม 2020

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานรุ่นนกน้อย นกสีฟ้า,รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่14-17 ตุลาคม 2563

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานรุ่นนกน้อ …

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานรุ่นนกน้อย นกสีฟ้า,รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่14-17 ตุลาคม 2563 Read More »

INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL 2020 : Social Media Campaign เชิญชวนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์..ร่วมกิจกรรม Social Media Campaign

INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL 2020 : Social Media Campa …

INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL 2020 : Social Media Campaign เชิญชวนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์..ร่วมกิจกรรม Social Media Campaign Read More »

ขอเชิญครู – อาจารย์ที่สนใจ อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่

ขอเชิญครู – อาจารย์ที่สนใจ อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ …

ขอเชิญครู – อาจารย์ที่สนใจ อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ Read More »

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับข้อเสนอเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมเร่งแก้ปัญหาพนันออนไลน์

รมว.พม. รับข้อเสนอเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมเร …

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับข้อเสนอเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมเร่งแก้ปัญหาพนันออนไลน์ Read More »

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ …

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Read More »

Scroll to Top