สมาชิกนกสีฟ้าต้อนรับ บ.พ.ญี่ปุ่น และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกนกสีฟ้าโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ต้อนรับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ญี่ปุ่น และได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน  ทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำผ่านวิธีการเรียนรู้ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ (learningbydoing) อีกด้วย