นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

สวัสดีปีใหม่ผู้อาวุโสจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2561  นางสาวดารณี  เวณุจันทร์  (นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)  และ นางแจ่มจันทร์   ทองเสริม (ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)  สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นายอำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปราสาท  หน่วยเฉพาะกิจ2  กองกำลังสุรนารี  คุณปลั่งศรี  มูลสารท  คุณพินิจ  อุปมา  และคุณภัทธิรา    เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2561