กรรมการ บ.พ. จังหวัดปัตตานี มอบของให้ศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลา และมอบของใช้ให้กับผู้สูงอายุ คนชรา ณ บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ได้นำหมวกทารกแรกเกิดไปมอบให้กับศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดยะลา และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ คนชรา ที่บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ตามโครงการการดำเนินงานของจังหวัดปัตตานี