ขอเชิญสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ สมัครเข้ารับการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น “อพม. หัวใจ ผู้ให้” สามารถสมัครทางออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code ใบสมัคร อพม. หรือติดต่อไปที่ os.csv2019@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6596393