สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์สามารถดาวน์โหลดใบรายการสั่งซื้อสินค้าประจำปี 2563 ได้เลยค่ะ