นางจิตรา พิศวง ที่ปรึกษากรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์จังหวัดสุรินทร์ และคณะทีมงาน สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบface shield จำนวน 100 อัน และถุงผ้า 50 ถุง ให้โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ขอบพระคุณท่านนายก สมาคม ฯ และกอ.ทุกท่านและคณะผู้จัดทำ ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ดังกล่าว ไปให้ บพ.สุรินทร์ ดำเนินการ มอบให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้งาน ค่ะ ขอบพระคุณ ทุกท่านที่กรุณา พากันฝ่าวิกฤต
โควิด -19 ไปด้วยกันค่ะ