เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานทีวิทยุประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ นำโดย ผศ. ทิพย์วัลย์ สมุทรรักษ์ อุปนายกที่ 1 และพลเรือตรีหญิงศิริมา กริชติทายาวุธ อุปนายกที่ 2 พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ