ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ: การสมัครเข้าสรรหาโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการสรรหาเชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน …

ประกาศ: การสมัครเข้าสรรหาโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Read More »

คณะกรรมการกองอำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ APRC หน่วยงาน CCC

ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการกองอำนวยการสมา …

คณะกรรมการกองอำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ APRC หน่วยงาน CCC Read More »

Scroll to Top