กิจกรรมปลูกผักหวานป่า

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธรและนกสีฟ้า ทำกิจการมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการร่วมทำกิจกรรมปลูกผักหวานป่า ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

Scroll to Top