คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

เตรียมพร้อมเสมอ 

มีความหมายว่า เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดได้ทุกโอกาส  โดยพยายามเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  และเตรียมของใช้บางอย่างที่จำเป็นติดตัวไว้เสมอ เช่น เตรียมเงินติดตัวไปพอที่จะใช้โทรศัพท์เมื่อจำเป็น  มีกระดาษ ดินสอที่จะจดข้อความยามฉุกเฉิน  และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คำขวัญของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกต่างพยายามทำความดีทุกอย่าง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งการทำความดี คือ การที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ

Scroll to Top