ค่ายเฉลิมฉลอง 60 ปี สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

12687773_961416507311104_4865760524600059429_n

กำหนดการค่ายเฉลิมฉลอง 60 ปี สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เนื่องจากในปี 2559 นี้ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดค่ายเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

กำหนดการ :
วันที่   15 – 18  พฤศจิกายน   2560  ณ 
ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฯ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางค่าย-ปรับ-25-ต.ค.-60

 

 

 

     

Scroll to Top