นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับข้อเสนอเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมเร่งแก้ปัญหาพนันออนไลน์

📣รมว.พม. รับข้อเสนอเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมเร่งแก้ปัญหาพนันออนไลน์📣 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เข้าพบ เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหาการพนันออนไลน์และร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์วันที่ 6 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศฯ หนึ่งในเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง โดย นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์ ประธานฝ่ายโปรแกรม และ ด.ญ.นฤมล ไถทอง สมาชิก บ.พ.รุ่นนกสีฟ้า โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ จ.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม#SDGs17PartnershipsForTheGoals#SDGs3GoodHealthAndWellBeing#เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง

Scroll to Top