ประกาศ: การสมัครเข้าสรรหาโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการสรรหาเชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณสมบัติพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์  
    

  1. เปิดหมวดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี (มีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และคุณภาพของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใด รุ่นหนึ่ง)
  2. เป็นองค์กรสมาชิกที่ดีของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์                                              
    (ส่งค่าสมาชิกประจำปี/สนับสนุนการใช้เครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่ผลิตโดยสมาคมฯ/รายงานจำนวนสมาชิกประจำปี)     
  3. มีผลงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์และดำเนินการจนถึงปัจจุบัน  
  4. ไม่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ 5 ดาว ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง             

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

ปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 31 ก.ค. นี้ ค่ะ

Scroll to Top