ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

โทร / แฟ็กซ์ : +66 44 416 011

Scroll to Top