สนใจเปิดหลักสูตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯในสถานศึกษา

หลักสูตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

  • หลักสูตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับรองในการจัดกิจกรรมบังคับในหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยให้จัดกิจกรรม 1 คาบต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ปี 2533 เป้นต้นไป
  • หลักสูตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับรองเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นเล็กสุด หลักสูตรและกิจกรรมเหมาะสมสำหรับเด็กอนุบาล เพิ่มพูนจินตนาการ วิวัฒนาการให้สมวัย

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นประถมวัย หลักสูตรและกิจกรรมเหมาะสมสำหรับเด็กประถม เพิ่มพูนทักษะ การใช้ชีวิต

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง หลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น เพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิต เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งสู่สังคม

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ กิจกรรมชมรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพิ่มพูนทักษะชีวิต สู่วัยผู้ใหญ่ เป็นพลเมืองดี พร้อมเป็นผู้นำในสังคม เตรียมพร้อมสู่ระดับสากล

ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นสามัญ ทำกิจกรรมจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์ของผู้หญิงยุคใหม่ สตรีผู้นำในสังคม ช่วยพัฒนาชุมชน เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่าง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงโลก

สำหรับหน่วยงานสถานศึกษาที่ต้องการเปิดหน่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯในโรงเรียน จะต้องได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองสมาคามผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ ที่สำนักงานใหญ่ของเรา (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ระยะเวลาของการฝึกอบรมคือ 5 วัน โปรแกรมการอบรมผู้ฝึกพร้อมให้บริการตลอดทั้งปี และเรายังมีผู้ดูแลหลักสูตรเข้าไปช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยท่านจัดตั้งหลักสูตรในโรงเรียน (โปรแกรมการศึกษาที่ไม่เป็นการศึกษาแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ) และหรือสมาชิกอาสาสมัครทั่วไปเข้าไปช่วยท่านได้

สำหรับหน่วยงานสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยมหรือ จนถึงหลักสูตรอุดมศึกษา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

5/1-2 อาคาร แพทย์หญิงคุณอรวรรณ ซอยพญาไท ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เปิด 8:00 – 17:00 น. จันทร์ – เสาร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) โทร 0-2245-0242 E-mail: ggat.thailand@gmail.com

    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงานกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งกระเทศไทยฯ ทั้งในประเทศและสากล

    Scroll to Top