สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภ์กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563ณ ชุมชนซอยโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมกิจกรรมถวายพระพร เพื่อรวมพลัง แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยปฏิบัติตามคติพจน์ “เราจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ” และคำขวัญ ” ทำความดี”คณะครูตัวแทนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนฯ ร่วมออกโรงทาน#SDG17PartnershipsForTheGoals

Scroll to Top